Tietosuojaseloste

Rekisterin nimi:

Daimon Flow asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjän yhteystiedot ja vastuuhenkilö:

Daimon Flow, Johanna Mohell
Riitaniityntie 94
07170 Pornainen
040 134 8004
johanna@daimon.fi

y-tunnus: 3193079-6

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Henkilötietoja kerätään sujuvan palvelun ja sopimusten noudattamisen takaamiseksi ja niitä käytetään viestintään, tiedottamiseen, markkinointiviestintään ja laskutukseen. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteeseen tai rekisteröidyn omaan suostumukseen.

Käsiteltävät henkilötiedot:

Henkilön etu- ja sukunimi ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite) sekä varattuun palveluun liittyvät tiedot.

Evästeet

Verkkosivujen käytöstä kerätään teknisesti tietoa evästeillä, joilla kerätään myös analytiikkatietoa (Google Analytics).

Verkkosivumme sisältävät linkkejä ulkopuolisiin sivustoihin tai palveluihin. Daimon Flow ei vastaa ulkopuolisilla sivustoilla julkaistavista materiaaleista eikä niiden keräämästä tiedosta.

Uutiskirjetilaus

Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä tallennamme nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Uutiskirjettä käytetään kohdennettuun markkinointiviestintään. Voit koska tahansa lopettaa uutiskirjeen tilaamisen .

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei koskaan jaeta kolmansille osapuolille ilman lupaasi, eivätkä ulkopuoliset tahot pääse käsiksi tietoihin. Tiedostot on suojattu salasanoin ja palomuurin avulla.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä ja tilaajalta itseltään, rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä teknisesti, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

Tietojen säilyttäminen

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja säilytetään toistaiseksi ja vain niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kirjanpitoaineistoa voidaan säilyttää lain mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • pyytää pääsyä omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
  • vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen täydentämistä
  • vaatia henkilötietojen poistamista tai tietojen käsittelyn rajoittamista

Edellä mainituista muutoksista vastaa rekisterinpitäjä, jolle pyynnöt muutoksista tulee lähettää sähköpostitse.