Läsnä elämässä -blogi, Yleinen

Ratkaisukeskeinen valmennus: Polku positiiviseen muutokseen

Erilaiset haasteet ja ongelmat ovat osa elämäämme, mutta niiden voittaminen vaatii oikeita työkaluja ja näkökulmia. Ratkaisukeskeinen valmennus on voimaannuttava lähestymistapa, joka keskittyy vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin, auttaen yksilöitä saavuttamaan tavoitteensa positiivisen muutoksen kautta.

Mitä on ratkaisukeskeinen valmennus?

Ratkaisukeskeinen valmennus perustuu ajatukseen siitä, että ongelmiin on olemassa ratkaisuja, ja niitä kannattaa etsiä voimavaroista ja vahvuuksista käsin. Tämä valmennusmenetelmä ei kaivaudu syvälle ongelmien juurisyihin, vaan keskittyy ennemmin tulevaisuuteen suuntautuviin ratkaisuihin.

Valmennuksen ydinajatus

Valmennuksen tarkoituksena on auttaa yksilöitä:

  1. Tunnistamaan vahvuutensa: Omaan potentiaaliin keskittyminen auttaa löytämään voimavaroja, jotka voivat toimia ponnahduslautana muutokseen.
  2. Asettamaan realistisia tavoitteita: Tavoitteiden asettaminen antaa suunnan toiminnalle ja auttaa määrittelemään askel askeleelta kohti haluttua muutosta.
  3. Löytämään ratkaisuja: Sen sijaan, että keskitytään ongelmiin, valmennus keskittyy etsimään ratkaisuja ja voimavaroja, jotka voivat auttaa yksilöä saavuttamaan tavoitteensa.

Valmennusprosessi

1. Arviointi: Aluksi kartoitetaan asiakkaan tilannetta. Se voi olla esimerkiksi arjen ajankäytön ongelma, tai epävarmuus tulevaisuuteen vaikuttavien valintojen edessä. Tämä vaihe auttaa valmentajaa ymmärtämään, missä asiakas kaipaa tukea.

2. Tavoitteiden asettaminen: Ongelmista edetään kohti tavoitetilaa. Asiakkaan kanssa määritellään konkreettiset ja realistiset tavoitteet, jotka he haluavat saavuttaa, huomioiden asiakkaan resurssit.

3. Ratkaisujen etsiminen: Yhdessä etsitään keinoja ja ratkaisuja, jotka auttavat asiakasta saavuttamaan asetetut tavoitteet.

4. Toiminnan suunnittelu: Suunnitellaan askel askeleelta, miten asiakas voi toteuttaa suunnitellut muutokset ja integroida ne osaksi arkipäiväänsä.

5. Seuranta ja tuki: Valmennusprosessi ei pääty tavoitteiden asettamiseen, vaan siihen liittyy jatkuva seuranta ja tarvittaessa muutosten tekeminen suunnitelmaan.

Miksi valita ratkaisukeskeinen valmennus?

Ratkaisukeskeinen valmennus tarjoaa positiivisen ja voimaannuttavan lähestymistavan elämän haasteisiin. Sen avulla asiakkaat voivat kehittää itseluottamustaan, voimavarojaan ja löytää kestäviä ratkaisuja tulevaisuuteen.

Valmennus ei vain auta voittamaan ongelmia, vaan rakentamaan vahvempaa ja tyydyttävämpää elämää. Ratkaisukeskeinen valmennus on avain positiiviseen muutokseen. Se kutsuu valmennettavan löytämään voimavaransa ja ohjaa heidät kohti tavoitteitaan vahvuuksien ja mahdollisuuksien valossa.

Voit varata ajan etäyhteydellä tapahtuvaan valmennukseen sähköpostitse: johanna@daimon.fi.

Nähdään pian!